Ogłoszenia

Zespół KdM

Od maja 2018 r. Fundacja realizuje projekt pt.: „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie”, którego głównym celem jest podnoszenie standardów, profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działania lokalnych organizacji pozarządowych. W ramach projektu organizowane są szkolenia tematyczne z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, pracy metodą projektu oraz komunikacji z otoczeniem. Dodatkowo organizacje, które zadeklarowały udział w projekcie otrzymują nieodpłatnie kompleksowe wsparcie doradcze ( techniczne, merytoryczne oraz księgowe). Projekt jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu białobrzeskiego.


W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu „Zarządzania organizacją pozarządową”. 16 członków grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu uczyło się jak właściwie zarządzać organizacją pozarządową. Nabyli umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości w organizacji, przygotowywania sprawozdania z jej działalności, prowadzenia planu kont, przygotowania planu działań organizacji, jak również poznali czyhające na nich pułapki prawne. Realizacja szkoleń wpływa znacząco na poziom funkcjonowania organizacji, dostarcza im praktycznych rozwiązań, a nabyta wiedza ułatwia codzienne funkcjonowanie.
Przed nami kolejne szkolenia i kolejna dawka wiedzy dla naszych organizacji.

                

 

Projekt jest dofinansowany ze srodków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kategoria: