Ogłoszenia

Zespół KdM

Wspierać w działaniu, dawać możliwość rozwoju, aktywizować i motywować do pracy społecznej, czyli budować społeczeństwo obywatelskie… „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej od 2008 roku inkubuje organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie z powiatu białobrzeskiego. Inkubuje, czyli stwarza im możliwość rozwoju, nabywania kompetencji, pomaga w sprawach formalnych oraz udostępnia nieodpłatnie zasoby fundacji, aby organizacje swobodnie mogły prowadzić swoje działania społeczne.
2008 rok był przełomowy w tym kierunku działań. Fundacja pozyskała dotację w kwocie ponad 500 tyś zł. I w partnerstwie z Gminą Białobrzegi stworzyła Białobrzeskie Centrum Obywatelskie przy ul. Reymonta 11. Wyremontowany został budynek po ówczesnej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Organizowane były pierwsze szkolenia dla członków organizacji społecznych.
Białobrzeskie Centrum Obywatelskie działa nieprzerwanie od 2008 roku. W tym roku Fundacja pozyskała środki na działanie Centrum z budżetu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu była Gmina Białobrzegi, a jego celem podniesienie kompetencji, profesjonalizacja oraz zwiększenie skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego.

SZKOLENIA, DORADZTWO I WSPARCIE TECHNICZNE
Zorganizowaliśmy 3 szkolenia dla 48 członków organizacji z całego powiatu. Uczestnicy szkoleń nauczyli się, jak pisać projekty, zarządzać organizacją oraz promować swoje działania w swoich społecznościach.
Projekt- diagnoza, cele, rezultaty, działania, zasoby, które nas otaczają w społeczności. Wydaje się łatwe, ale logika projektowa oraz sposób pisania projektów ewoluuje, dlatego chcemy dostarczać naszym organizacjom jak najświeższą wiedzę. Dzięki temu wsparciu organizacje mogą pisać wnioski i starać się „ściągać” pieniądze zewnętrzne do naszego powiatu.
Jak zarządzać organizacją i promować jej działania? Każda firma jest zarządzana, a więc i organizacja musi być zarządzana. Zarząd jest odpowiedzialny m.in. za prowadzenie organizacji oraz promowanie jej działań. Również ponosi wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Uważamy, że organizacje również mogą działać świadomie oraz profesjonalnie. Na terenie powiatu każdego roku tworzą się nowe organizacje, które potrzebują wsparcia prawnego, szkoleniowego oraz technicznego i taką potrzebę staramy się zaspokoić.
Członkowie organizacji pozarządowych w ciągu roku mogli liczyć również na wsparcie pracownika Centrum, doradztwo projektowe oraz księgowe. Korzystali również nieodpłatnie ze sprzętu oraz zasobów Fundacji Koalicja dla Młodych.

PROMOCJA SPOŁECZNIKÓW
Jednak projekt to nie tylko wsparcie dla lokalnych działaczy, to również ich promocja. Chcieliśmy przez realizację projektu ukazać jak wielu wspaniałych ludzi działa na rzecz lokalnych społeczności, niezależnie od wieku. Dlatego też jednym z działań projektowych było ogłoszenie w listopadzie 2018 r. konkursu „Społecznik Roku 2018 Powiatu Białobrzeskiego”. Z wielu nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:
- Młodzieżowy Społecznik (16 – 25 lat) – laureatką została Karolina Ciechowicz
- Aktywny Społecznik (26-60 lat – laureatką została Elżbieta Wiatrak
- Społecznik Senior 60+ (60 lat +) – laureatem został Jan Chryzostom Czachowski.
Laureaci zostali nagrodzeni podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Fundacja gratuluje laureatom konkursu 
DYSKUTUJEMY, ABY ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY I WYZNACZYĆ KOLEJNE ŚCIEŻKI DZIAŁAŃ
Kolejne Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych (FOP) odbyło się 7 grudnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach. Coroczne Powiatowe FOP jest organizowane, żeby promować działania lokalnych NGO. Często słyszą Państwo o działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Anny Dymnej czy choćby Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Zależy nam na uświadomieniu mieszkańcom powiatu, że na wyciągnięcie ich ręki mają organizacje, które pomagają im w codziennych sprawach, organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, wydają książki, organizują w swoich społecznościach popularne pikniki i festyny [A ty wiesz kto organizuje wszystkie festyny w twojej miejscowości? A może jest to właśnie lokalna organizacja z twojej miejscowości lub gminy.]
Uczestnikami FOP byli członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy powiatu. Udało nam się stworzyć możliwość bezpośredniej dyskusji na temat jakości dotychczasowej współpracy oraz budowania dobrych relacji między samorządami, a organizacjami pozarządowymi na przyszłość. Uczestnicy FOP wzięli udział w 4 panelach dyskusyjnych najbardziej, które dotyczyły najbardziej znaczących kwestii i trudności z jakimi borykają się organizacje w powiecie:
• Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i biznesem
• Nowe sposoby pozyskiwania środków [fundraising]
• Wolontariat w powiecie
• Promocja działalności organizacji pozarządowych
Uczestnicy pracowali w czterech grupach dyskusyjnych. Następnie prezentowali wyciągnięte podczas dyskusji wnioski.

I CO WYSZŁO Z TYM WOLONTARIATEM W POWIECIE?
Gdzieś się pojawia, ale tylko przy akcjach organizowanych przez takie organizacje jak WOŚP, czy Caritas? Słyszymy, że są również osoby, które jeżdżą pomagać w schronisku dla zwierząt w Małym Boże. Jednak w powiecie brak świadomości na temat wolontariatu, czym on jest, jakie pozytywne zjawiska kształtuje oraz że działając w wolontariacie można zdobyć doświadczenie i kompetencje potrzebne później w pracy. Padło stwierdzenie, że na zachodzie młodzi ludzie często robią sobie rok przerwy przed pójściem na studia. Pracują społecznie, żeby znaleźć swoją drogę na życie i dopiero po tym roku idą na studia. MOŻE NIE JEST TO ROZWIĄZANIE DLA NAS, ale może jest inne. Pewne jest, że wolontariat jest ważny i powinien działać w naszym powiecie. Możliwe, że jest to wina organizacji pozarządowych, że tak nie jest. A może jest to wina organizacji oraz samorządów lokalnych. Uczestnicy FOP wskazali, że brakuje informacji gdzie można pomóc i w czym. Brakuje wsparcia merytorycznego dla wolontariusza. Brak ukierunkowania na zdobycie wiedzy merytorycznej. Powinna powstać baza zarówno wolontariuszy oraz ich umiejętności, jak i organizacji, instytucji oraz osób, które tej pomocy potrzebują. Brakuje lidera wolontariatu z pasją. Osoby, która porwie sobą ludzi do działania. Na pewno jest to temat do dalszej dyskusji oraz pracy.

Projekt „Białobrzeskie Centrum Obywatelskie” został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kategoria: